Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Novērošanas videokameru piegāde un uzstādīšana Preiļu pilsētā”

16.02.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/6 M3. Iepirkuma priekšmets: „Novērošanas videokameru piegāde un uzstādīšana Preiļu pilsētā”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


I.K. »El-Tech»


Celtnieku iela 2, Preiļi,


LV-53008300,856. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2007.