VID informē “Latgales pienesums budžetā 2006.gadā – 102,8 milj.Ls”

14.02.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Latgales pienesums budžetā  2006.gadā – 102,8 milj.Ls


  Pagājušā gada VID Latgales reģionālās iestādes (turpmāk tekstā – VID LRI) administrēto nodokļu ieņēmumi ir 102,8 milj. Ls, kas ir par  28% vairāk nekā 2005.gadā, tostarp Preiļu nodaļas veikums –  9,6 milj.Ls.


  Valsts pamatbudžetā 2006.gadā kopā iekasēti 7,3 milj.Ls, kas ir par 80 % vairāk 2005.gadā, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 67,7 milj.Ls, kas attiecībā pret 2005.gadu ir par 25% vairāk, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 33,4 milj.Ls jeb 26% vairāk.
  VID LRI administrēto ieņēmumu pieaugums izskaidrojams ar  ekonomikas attīstību novadā, kā arī nodokļu administrēšanas pilnveidošanu.
 VID LRI kopumā reģistrētas  24066 juridiskās personas, individuālā darba un saimnieciskās darbības veicēji, tostarp Preiļu  pilsētā un rajonā – 4035 nodokļu maksātāji.
  Nodokļu iekasēšanas pilnīgumu veicina iestādes personāla darbs nodokļu maksātāju informēšanas un konsultēšanas jomā. Aizvadītajā gadā sniegtas 45 tūkstoši konsultāciju, nodokļu maksātājiem  novadīti 406 semināri par dažādiem nodokļu jautājumiem. Ar katru gadu palielinās to nodokļu maksātāju skaits, kuriem ir Interneta pieslēgums. VID darbinieki  gatavo informatīvos materiālus par izmaiņām nodokļu likumdošanā, un sniedz maksātājiem tos elektroniski. 2006.gadā sagatavoti 346 informatīvie materiāli.
  2006.gadā VID realizējis projektu – elektroniskā deklarēšanas sistēma, kas  ļauj  VID iesniegt atskaites un pārskatus elektroniski,  neatstājot darba vietu, tādējādi nodokļu maksātājam vairs nav jānes atskaites papīra formātā un jāstāv rindās VID nodaļās. Pagājušajā gadā šo VID piedāvāto iespēju izmantoja 873 Latgales nodokļu maksātāji.
  Aizvadītajā gadā VID LRI redzes lokā bija nelegālā nodarbinātība un darba algu izmaksas „aploksnēs”. VID savā darbā meklēja jaunas formas, un vispirms  nodokļu maksātājus aicināja uz dialogu, radot iespēju pašiem novērst kļūdas savā darbā. Pēc uzaicinājumu saņemšanas, pārrunām ar nodokļu maksātājiem  legalizēti 2757 darba ņēmēji, tostarp Preiļu pilsētā un rajonā – 208. Par šiem darba ņēmējiem  nomaksāts sociālais nodoklis 143,4tūkst.Ls, Preiļos  – 13,33 tūkst.Ls.
  Ja nodokļu maksātājs neatsaucās uz VID LRI aicinājumu, sekoja tādi  kontroles pasākumi kā nodokļu audits. Auditu rezultātā nomaksai budžetā aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 175 tūkst.Ls un iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 227tūkst.Ls. 2006.gadā  VID uzmanība bija pievērsta arī lielajiem skaidras naudas uzkrājējiem.   45 fiziskām  personām,      kuras  bija deklarējušas  uzkrājumus virs 50 tūkst.Ls, tostarp 14 amatpersonām, tika veikts nodokļu audits. Audita rezultātā 23 personām  neatzīti uzkrājumi 3550 tūkst.Ls.
VID LRI muitas darbinieki par dažādiem muitas noteikumu pārkāpumiem sastādījuši 421 administratīvo protokolu. 2006.gadā  konfiscētas  cigaretes 569480 gab., alkohols – 528 litri,  nelikumīgi ievesti naftas produkti Ls 6432 vērtībā, apģērbi un apavi ar viltotām preču zīmēm „Nike”, „Adidas”, „Puma” u.c. –  kopumā 98 tūkst.Ls vērtībā, citas preces 62 tūkst.Ls vērtībā. Zināmas izcelsmes  preces tika realizētas tirdzniecībā. 2006.gadā, realizējot šādas preces, papildus budžetā iekasēti 53,7 tūkst.Ls.
 
 Sekmīga valsts budžeta ieņēmumu izpilde iespējama pateicoties  ne tikai VID LRI darbinieku profesionalitātei, bet arī ciešai sadarbībai ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem, ar kuru starpniecību  VID LRI informē nodokļu maksātājus, un nenoliedzami vislielākā pateicība ir jāizsaka nodokļu maksātājiem, kas godprātīgi veic  nodokļu nomaksu.


14.02.2007.


 Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.