Preiļu pilsētas četrās daudzdzīvokļu mājās tiks veikts energoaudits

14.02.2007.


  Šī gada 29. janvārī noslēdzās valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” rīkotais konkurss par dzīvojamo namu energoauditu veikšanu. Valsts aģentūra energoauditu veikšanā piedalās ar daļēju finansējumu, tādēļ tika dota iespēja to izmantot 50 dzīvojamiem namiem valstī.
  SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks informēja, ka uzņēmums konkursam izvirzīja sešas dzīvojamās mājas, bet valstī kopumā tika pieteiktas 195 mājas. Izvērtējot SIA „Preiļu saimnieks” speciālistu sagatavoto konkursa dokumentāciju, komisija akceptēja četrus pieteikumus no Preiļiem. Izmantojot daļēju valsts atbalstu, Preiļos tiks veikts energoaudits, nosakot renovācijai nepieciešamo pasākumu plānu un darbu secību dzīvojamiem namiem Mehanizatoru ielā 6b, Daugavpils ielā 72, N. Rancāna ielā 8 un Pils ielā 10 a.
  SIA „Preiļu saimnieks” ir sagatavojusi dokumentu paketi energoaudita firmai, lai speciālistiem būtu pilnīga informācija par šīm mājām. 15. februārī uzņēmums „Ekodoma”, kurš veiks energoauditu mājām, ieradīsies Preiļos.
  Pēc veiktā energoaudita sabiedrības valde izvērtēs rezultātu, pieņemot lēmumu par energoaudita veikšanu arī citos namos. Pasākumu veikšanai pārējās pilsētas daudzdzīvokļu mājās tiks meklētas citas finansēšanas iespējas.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2007.