Noslēdzies projekts „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”

14.02.2007.

       


  Laika posmā no 2006, gada 1. jūnija līdz 2007. gada 31. janvārim Preiļu novada dome īstenoja ESF līdzfinansēto projektu Nr. VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0008/3 „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”.


  Projekta tiešā mērķa ietvaros izstrādāts pētījums „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”, kurā atspoguļota esošās situācijas analīze un rīcības programma nodarbinātības pilnveidošanai Preiļu novadā ar īstermiņa, ilgtermiņa un vidēja termiņa jautājumu risināšanu. Pētījuma izstrādātāji: SIA „Konsultanti”.


  Preiļu novada dome informē, ka noslēgusies pētījuma veikšana, kur esošās situācijas izpētē veikta analīze par 3 nozarēm:
• Uzņēmējdarbības veicināšana un darba vietu radīšana;
• Cilvēkresursu un mūžizglītības attīstības veicināšana;
• Reģionālo atšķirību samazināšana, attālu lauku teritoriju attīstība nodarbinātības kontekstā.
  Rīcības programma nosaka turpmāko minēto nozaru mērķtiecīgu vēlamo darbību, valsts, NVO un privātā sektora sadarbības pamatnostādnes veiksmīgai darba tirgus attīstībai.


  Ar veikto pētījumu var iepazīties Preiļu novada domē, kā arī tuvākajā laikā pilna teksta versija būs pieejama Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv


Papildus informācija Preiļu novada domē
Kontaktpersona: Z. Erts
5322766

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.