Pasākumi biedrībā „Preiļu NVO centrs” februārī

12.02.2007.

 


Līdz 16.02.2007. „Preiļu NVO centrā” iespējams pieteikties uz maksas kursiem „Telpu interjera dizains” (36 stundas, kursu noslēdzot tiek izsniegta apliecība, nodarbības notiek sestdienās).


22.02.2007. pulksten 9.00 biedrībā „Preiļu rajona partnerība”, Brīvības ielā 7, Preiļos tiek uzsāktas apmācības partnerības biedriem un padomei stratēģijas izstrādē LEADER+ programmas ietvaros.


26.02.2007. pulksten 10.00 Preiļu NVO centrā, Brīvības ielā 7, ESF projekta „Lauku iedzīvotāju un mājamatnieku apmācības un konsultācijas komercdarbības uzsākšanā” kārtējā nodarbība. Tēma: Nodokļi mazajiem uzņēmumiem. Uzskaites veikšana.


Biedrība „Preiļu NVO centrs” sadarbībā ar biedrību „Baltā māja” un Preiļu rajona padomi uzsākusi ESF projekta „Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesos” realizēšanu. Projekta ietvaros paredzētas sekojošas apmācības :
• Iepazīsti sevi.
• Saskarsme un komunikācija.
• Datorapmācības.
• Karjeras veidošana u.c. aktivitātes.

Interesentus, kuri vēlētos piedalīties projekta aktivitātēs, lūdzam zvanīt pa tālr. 26596653 vai 5321603 Inetai Liepniecei.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2007.