Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr.SIV-099 ”YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde” ”

12.02.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/5-1 M3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr.SIV-099 ”YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde” ”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Zigmārs Erts


p.k.200383-12164


Skolas iela 5-6,


Stabulnieki, Preiļu raj.,


LV-5333


3795,14 Ls


5400 EUR 


 


 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2007.