Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksas kārtība

12.02.2007.


Izdota saskaņā ar
Preiļu novada domes
2007.gada 24.janvāra lēmumu
(protokols Nr. 2, punkts 1.1)
un apstiprināta ar
Preiļu novada domes
2007.gada 7.februāra
ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3, punkts 8.)PREIĻU NOVADA DOME


BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTA IZMAKSAS KĀRTĪBA


1. Bērna piedzimšanas pabalsts – vienreizējs sociālais pabalsts (turpmāk tekstā – Pabalsts), kuru izmaksā Preiļu novada dome bērna vecākiem (vecākam), ja bērns ir piedzimis pēc 2007. gada 1. janvāra.

2. Pabalsts tiek izmaksāts bērna, kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, vecākiem (vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu.

3. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

4. Pabalsta saņemšanai bērna vecāks iesniedz Preiļu novada domes kancelejā:
     4.1. iesniegumu;
     4.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

5.  Pabalsta izmaksu organizē Preiļu novada domes izpilddirektors.

6. Pabalsta izmaksas kārtība ir spēkā no 2007. gada 1. janvāra un tiek finansēta no Preiļu novada domes budžeta līdzekļiem.
 
Preiļu novada domes priekšsēdētājs           A. Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2007.