VID informē “Kontroli var veikt arī pierobežā”

08.02.2007.

 
Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒKontroli var veikt arī pierobežā 
   Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldē ir saņemtas sūdzības, ka pierobežas zonā tiek apturēti transportlīdzekļi, veikta to apskate un aizturēšana, taču automašīnas vadītājam netiek izsniegti aizturēšanas faktu apliecinoši dokumenti, kā arī aizturētā auto šoferis nevar paskaidrot, kas tieši ir veicis aizturēšanu. Jebkurā aizturēšanas gadījumā ikvienam iedzīvotājam ir tiesības zināt, kas viņu aiztur un jautāt aizturēšanas iemeslus, kā arī neatstāt transportlīdzekli, ja netiek izsniegts dokuments par notikušo faktu.
    Sakarā ar radušos neizpratni informējam, ka visbiežāk kontroli valsts pierobežā (apmēram 15 km no robežas) veic robežsargi, bet arī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas Kriminālpārvaldes un VID Finanšu policijas amatpersonas ir tiesīgas apturēt transportlīdzekli arī pierobežā muitas kontroles veikšanai, ja ir radušās aizdomas par muitas noteikumu pārkāpumiem. 
   Transportlīdzekļa apturēšanu veic ne mazāk kā divi ierēdņi formas tērpos ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un atšķirības zīmēm. Pienākot pie apturētās automašīnas vadītāja, muitas amatpersonas sasveicinās, nosauc savu uzvārdu un ieņemamo amatu, uzrāda dienesta apliecību, kā arī izskaidro transportlīdzekļa apturēšanas iemeslus un veicamo muitas kontroles pasākumu būtību.
   Ja VID amatpersonas vēlas veikt padziļināto muitas kontroli, tad līdz kontroles veikšanas vietai transportlīdzekli nogādā auto vadītājs VID amatpersonu pavadībā.
   Ja kontroles rezultātā ir atklāti prettiesiski nodarījumi un ir nepieciešams aizturēt transportlīdzekli, VID amatpersonas sastāda Administratīvo pārkāpumu protokolu un Mantu un dokumentu apskates un izņemšanas protokolu administratīvo pārkāpumu lietā. Pēc protokola sastādīšanas viens eksemplārs tiek izsniegts aizturētā auto vadītājam.
   Gadījumi, kad pierobežas zonā tiek apturēti transportlīdzekļi, veikta to apskate un aizturēšana bez aizturēšanas faktu apliecinošu dokumentu izsniegšanas transportlīdzekļa vadītājam, nav attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienestu.
  Taču vēlamies atgādināt, ka gadījumos, ja transportlīdzekļa vadītājs nepakļaujas VID amatpersonu likumīgai prasībai apturēt transportlīdzekli, nekavējoties tiek ziņots Valsts policijai, kā arī VID amatpersonai ir tiesības pielietot speciālos līdzekļus un šaujamieročus.


08.02.2007.
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr. 5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.