Muitas atvieglojuma atcelšana

06.02.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒ    Muitas atvieglojuma atcelšana


         Informējam, ka no 2007.gada 21.jūnija uz laiku tiks atcelta vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošana Baltkrievijas Republikai, tas ir, laižot brīvā apgrozījumā Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces tām netiks piemērota pazeminātā (preferenciālā) ievedmuitas nodokļa likme, iesniedzot preferenciālo izcelsmes apliecinājumu (Form A sertifikāts, rēķindeklarācija (ED)).     Piemēram, šobrīd ievedot tekstilu no Baltkrievijas trešo valstu nodokļu likme ir 12%, bet tarifu preference 9,6%. Tas nozīmē, ka, uzrādot Formas A sertifikātu,  preci atmuitojot, piemēro zemāko ievedmuitas nodokli 9,6%. Likmes ir atkarīgas no katras preces koda un no pasākumiem, kādi ir spēkā brīdī, kad notiek preču atmuitošana.
   Preferenciālā izcelsme tiek noteikta, lai varētu piemērot muitas tarifu atvieglojumus (samazināta vai pilnībā atcelta muitas nodokļa likme) tirdzniecībā starp valstīm, kuru starpā ir noslēgta šāda veida vienošanās vai kurus viena no valstīm ir piešķīrusi vienpusēji. Preferenciālā izcelsme tiek piešķirta noteiktu valstu precēm, ja tās ir izpildījušas noteiktus nosacījumus. Lai prece iegūtu preferenciālo izcelsmi, tai ir jāatbilst nosacījumiem, kas ir minēti tā līguma izcelsmes protokolā, kurš ir noslēgts ar konkrēto valsti.


 


05.02.2007.
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr. 5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.