Zemkopības ministrija mainījusi maksājumus mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta programmā

06.02.2007.


  Apkopojot lauksaimnieku un zemnieku organizāciju priekšlikumus, Zemkopības ministrija (ZM) radusi iespēju mainīt maksājumu kārtību, kas paredzēta sākotnējā Lauku attīstības programmas variantā sadaļā atbalstam mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) zemniekiem.
  „Pieredze sarunās ar Eiropas Komisiju iepriekšējā programmēšanas periodā 2004-2006.g. mums noteica pakāpeniski samazināt atbalstu saimniecībām, kas strādā MLA,” skaidro zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, „taču veicot savus aprēķinus un izstrādājot Lauku attīstības programmu, mums tomēr vairāk jāņem vērā reālais stāvoklis Latvijas laukos, kas, protams, radikāli atšķiras no veco ES dalībvalstu situācijas,” uzskata ministrs. Tādēļ ZM radusi iespēju palielināt MLA paredzētās likmes Lauku attīstības programmā.
  „Mūsu aprēķini liecina, ka programmas līdzekļus iespējams pārgrupēt un tādējādi ievērojami palielināt rekomendācijās paredzētos maksājumus,” uzsver Mārtiņš Roze. „Praksē tas nozīmē, ka līdz pat 2010. gadam mums būs iespēja saglabāt gandrīz tādus pašus maksājumu apjomus par hektāru, kas maksāti arī iepriekšējā plānošanas periodā – no 2004. līdz 2006. gadam. Tie būs lielāki par Lauku attīstības programmā sākotnēji paredzēto,” saka zemkopības ministrs. Tā, piemēram, šogad, saimniekojot noteiktajā 1. kategorijas mazāk labvēlīgajā apvidū lauksaimnieki saņems 33 eiro par hektāru, 2008.gadā – 25 eiro par hektāru, 2009.gadā – 25 eiro par hektāru. Savukārt 2. kategorijas noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos lauksaimnieki  2007.gadā saņems -46 eiro par hektāru, 2008.gadā – 40 eiro par hektāru, 2009.gadā- 40 eiro par hektāru. 3. kategorijas noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos attiecīgi  2007.gadā – 64, 2008.gadā – 58, 2009.gadā -58 eiro par hektāru.
 Zemkopības ministrija informē, ka Eiropas Savienības likumdošana šādu maksājumu kārtību pieļauj līdz 2010.gadam, pēc tam tā tiks pārskatīta. Savukārt Zemkopības ministrija vērš lauksaimnieku uzmanību, ka šie maksājumi, kurus saņem saimnieki mazāk labvēlīgajos apvidos paredzēti tiem, kas reāli atbalsta maksājumiem pieteiktajās platībās nodarbojas ar ražošanu, tālab tiks veiktas stingras kontroles.


Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 7027070
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2007.