Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Talsu ielas posmā no Liepu ielas līdz Daugavpils ielai, projekta Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai ietvaros

05.02.2007.

  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi objektam „Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Talsu ielas posmā no Liepu ielas līdz Daugavpils ielai, projekta Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai ietvaros”, saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu.
Identifikācijas Nr. PND 2007/8 M.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.02.2007.g. līdz plkst.12.00.
  Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
  Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
  Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2007.