Preiļu 2.vidusskolas un Preiļu pamatskolas darbnīcu renovācija 1.Maija ielā 8

05.02.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi objektam „Preiļu 2.vidusskolas un Preiļu pamatskolas darbnīcu renovācija 1.Maija ielā 8, Preiļos”, saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu.
Identifikācijas Nr. PND 2007/9 M.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.02.2007.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2007.