Preiļos informēja par Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto bibliotēku projektu

05.02.2007.


  Šī gada 10.janvārī tika uzsākti informatīvie semināri par Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu visos Latvijas reģionos, kuros valsts aģentūras direktors Armands Magone, projekta vadītāja Sandra Ozoliņa, projekta koordinatore Līga Kursīte un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks tiekas ar pašvaldību vadītājiem, lai skaidrotu jaunā projekta mērķus, saturu un priekšnosacījumus veiksmīgai sadarbībai.


  Kā jau ziņots, pateicoties veiksmīgai Gaismas tīkla projekta jeb Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas īstenošanai visā Latvijas teritorijā, Bila un Melindas Geitsu fonds un kompānija Microsoft ir piešķīruši vairāk kā 24 miljonu ASV dolāru lielu ziedojumu turpmākai mūsu valsts publisko bibliotēku attīstībai. Par šiem līdzekļiem tiks iegādāti jauni datori visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām, uzlabots gan interneta pieslēguma ātrums, gan ierīkota bezvadu piekļuve internetam. Bibliotēku speciālisti un bibliotēku lietotāji visā Latvijā tiks apmācīti darbam ar informācijas tehnoloģijām un interneta informācijpratībā.


  Vietējo pašvaldību līdzdalība projektā ir ļoti būtiska, jo tām jānodrošina projekta aktivitāšu ilgtspēja arī pēc programmas ieviešanas posma. Projektā plānots iesaistīt visas Latvijas pašvaldības, tādējādi nodrošinot informācijas tehnoloģiju un globālā tīmekļa bezmaksas pieejamību iedzīvotājiem visos, arī visattālākajos Latvijas pagastos.


  Projekta realizācijas darba grupa jau ir tikusies ar pašvaldību vadītājiem vairākos Latvijas rajonos un pilsētās. 13. februārī ar projektu tika iepazīstināti arī Preiļu un Krāslavas rajonu pašvaldību vadītāji.


Informācija par projektu pieejama:
Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” mājas lapā www.kis.gov.lv
Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv
Bila un Melindas Geitsu fonda mājas lapā www.gatesfoundation.org


Līga Kursīte,
valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” projekta koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2007.