Izmantojiet iespēju atgūt daļēju nodokļu atmaksu!

05.02.2007.


Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 
INFORMĒ


Izmantojiet iespēju atgūt daļēju nodokļu atmaksu!


  Joprojām visai maza sabiedrības daļa ir informēta par iespēju atgūt no valsts daļēju atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem.
  Kas var saņemt nodokļu atmaksu?
  Būtiski zināt, ka daļu no ienākuma nodokļa iemaksātās naudas var saņemt atpakaļ visi strādājošie iedzīvotāji, kuri gada laikā ir maksājuši ienākuma nodokli, kā arī pensionāri, kuri saņem pensiju, no kuras tiek ieturēts ienākuma nodoklis (Ls 165). Deklarācijā iespējams iekļaut arī savu ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu, laulātā drauga) attaisnotos izdevumus.   
  Par ko var saņemt nodokļu atmaksu?  
• Izglītības un specialitātes iegūšana un kvalifikācijas celšana akreditētās mācību iestādēs.
• Medicīniskie pakalpojumi (pacienta iemaksa, analīžu veikšana, ārstēšanās rehabilitācijas iestādēs, slimnīcās, dažādas potes, ārstnieciskās masāžas, plānotās operācijas u.tml.
•  Zobārstniecības pakalpojumi, veselības apdrošināšana (bez līdzekļu uzkrāšanas).
• Ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskām, reliģiskām organizācijām un budžeta iestādēm, kas saņēmušas sabiedriskā labuma statusu.
• Iemaksas privātajos pensiju fondos.
 Kas jādara un kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu nodokļu atmaksu?  
Lai saņemtu nodokļu atmaksu:
1.) jāaizpilda iedzīvotāju ienākuma deklarācija, kuras var saņemt jebkurā VID Latgales reģionālās iestādes nodaļās vai izdrukāt no interneta – VID mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā Iedzīvotāju ienākumu nodoklis atrodamās attiecīgās veidlapas;
2.) aizpildīto deklarāciju jāiesniedz tajā VID Latgales reģionālās iestādes nodaļā, kas atrodas deklarētās dzīvesvietas rajonā. Deklarāciju var iesniegt arī pa pastu, nosūtot dokumentu oriģinālus.
Nepieciešamie dokumenti:
• paziņojums par algas nodokli (izsniedz darba devējs);
• paziņojums par pensiju (izsniedz VSAA);
• izglītības un ārstniecības izdevumu samaksu apliecinošie dokumenti – čeki, kvītis vai maksājuma uzdevumi, kuros ir norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods un samaksāto izdevumu veids. Samaksu apliecinošu dokumentu kopijas pievieno gada deklarācijai. Dokumentu oriģinālus ir jāuzrāda VID darbiniekam.
  Ja apmaksa veikta, izmantojot elektronisko banku, no datora izdrukātais maksājuma uzdevums ir jāapliecina ar bankas zīmogu vai klāt jāpievieno kredītiestādes rēķina izraksts.
Saskaņā ar deklarāciju tiks atmaksāti 25% attaisnoto izdevumu summas, bet ne vairāk par gada laikā iemaksāto nodokli. Attaisnoto izdevumu maksimums uz katru iedzīvotāju ir 150 latu – kopā medicīnas un izglītības pakalpojumiem. Dzīvē visbiežāk gan šie izdevumi ir daudzkārt lielāki, taču pārsniegto summu maksātājs drīkst attiecināt uz nākamajiem pieciem gadiem. 
  Attaisnoto izdevumu summa nav ierobežota stomatoloģijas pakalpojumiem, ieskaitot protezēšanu, kā arī plānveida operācijām.
  Saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokli atmaksu var arī gadījumos, kad strādāts nepilns gads un persona nav izmantojusi atvieglojumus par apgādājamiem.
Kad deklarācijas var iesniegt?
  Ienākumu deklarācijas par pēdējiem trim gadiem (2004.,2005.,2006. gadu), iespējams iesniegt visa gada garumā līdz 31.decembrim. Nodokļu summa pēc deklarācijas iesniegšanas trīs mēnešu laikā tiek ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
Sīkāka informācija atrodama www.vid.gov.lv vai zvanot pa tālruņiem Daugavpilī: 5476213, 5476214, 5476235, 5476215; Balvos: 4507047, 4507046; Krāslavā: 5625446; Ludzā: 5707372, 5707378; Preiļos: 5307706, 5307709; Rēzeknē: 4638152, 4638154.


 


02.02.2007.


Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr.5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.