Kā veicami sociālie maksājumi par darba ņēmēju?

03.02.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ  


Kā veicami sociālie maksājumi par darba ņēmēju?


  Viena no aktuālākajām problēmām Latvijā pašlaik ir akūts darba spēka trūkums  dažādās tautsaimniecības nozarēs.
  No 2007.gada Latvijas Republikas darba tirgus atvērts jauno Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu – Bulgārijas un Rumānijas – pilsoņiem.
  Kā veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (turpmāk VSAOI) ieceļotājiem informē VID Latgales reģionālās iestādes Normatīvo aktu piemērošanas daļas priekšniece Lidija Cirse.


  Neatkarīgi no tā, vai Latvijas uzņēmējs savā uzņēmumā nodarbina ES pilsoni vai citas valsts iedzīvotāju, VSAOI veicamas tāpat kā par Latvijas pilsoni.   Uzņēmējam ir jāsniedz VID ziņas par šo darba ņēmēju un darba devēja ziņojums.   
  Ja  ES pilsonis strādā Latvijas uzņēmuma labā citā ES valstī, tad  VSAOI tiek veiktas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Arī tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas atraduši darbu Īrijā, Lielbritānijā vai citā ES valstī, nodokļu aprēķināšanā piemēro tās valsts likumdošanu.
  Turpretī ārvalstu pilsonim, kurš strādā ārvalstu uzņēmumā Latvijas Republikas teritorijā ilgāk par 183 dienām, jāreģistrējas VID, tas jāizdara 10 dienu laikā. VSAOI ārvalstu pilsonim tādā gadījumā jāveic pašam, reizi ceturksnī, piemērojot likmi 31,04%.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.