Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada ēkas, Raiņa bulvāris 26, Preiļos, II stāva remonts”

01.02.2007.

 


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/5 M3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada ēkas, Raiņa bulvāris 26, Preiļos, II stāva remonts”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA «Resurss Plus»


Jelgavas iela 11, Preiļi, Preiļu nov., Preiļu raj., LV-5300


9933,826. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Paraksts__________________________ Tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2007.