Preiļu iedzīvotājus iepazīstina ar jauno ūdens – kanalizācijas un atkritumu apsaimniekošanas tarifu projektu

31.01.2007.


  25.janvārī Preiļu novada kultūras ņamā notika sapulce iedzīvotājiem, kuras laikā visi klātesošie tika iepazīstināti ar ūdens – kanalizācijas un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu projektu, kuru SIA „Preiļu saimnieks” ir iesniedzis Daugavpils reģionālajā sabiedrisko pakalpojumu regulatorā apstiprināšanai.
  Sapulcē piedalījās Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšsēdētājs Andris Strazds, Valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” Latgales reģionālās vienības konsultants Francis Kudiņš, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, SIA „Preiļu saimnieks” ūdens un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha,
  Andris Strazds informēja klātesošos, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators strādā, pamatojoties uz „Noteikumiem par sabiedrisko pakalpojumu tarifu projekta sagatavošanas, iesniegšanas un sabiedriskās apspriešanas kārtību” un tarifu projektus izskata neatkarīgi no pašvaldības un pakalpojumu sniedzēja.
  Jānis Mūrnieks paskaidroja, ka šobrīd ūdens un kanalizācijas tarifs Preiļos sastāda 51 santīmu par vienu kubikmetru, jaunais tarifa projekts paredz maksāt 67 santīmus par vienu kubikmetru. Tarifs nav mainīts kopš 2003. gada. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļos katrs deklarētais iedzīvotājs maksā 24 santīmus. Viena kubikmetra cena sastāda 2,30 latus. Atkritumu apsaimniekošanas tarifs nav mainīts kopš 1998. gada. Citu pilsētu pieredze rāda, ka nevienā pašvaldībā šobrīd zemāka tarifa nav. Pamatojoties uz iesniegto tarifa projektu, katram iedzīvotājam būs jāmaksā 63 santīmi mēnesī. Tarifa pieaugums saistīts ar to, ka no 2007. gada 1. janvāra mainījās atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģija. Preiļu atkritumu izgāztuve tika slēgta, tagad atkritumi tiek vesti uz Demenes atkritumu poligonu. Savukārt tarifa pieaugums ūdenim un kanalizācijai ir saistīts ar energoresursu cenu pieaugumu. 
  Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs informēja iedzīvotājus, ka  tajās pašvaldībās, kur atkritumus apsaimnieko privātfirmas, tarifs ir krietni augstāks nekā Preiļos. Atkritumu daudzums, ko jāved uz Demenes atkritumu poligonu  samazināsies, kad sāksim šķirot atkritumus, par to informācija būs presē. Priekšsēdētājs iepazīstināja ar atkritumu tarifiem citās Latvijas pilsētās. Šobrīd, pirms atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieauguma Līvānos tarifs sastāda 27,7 santīmus, Balvos – 31 santīmu, Krāslavā – 50 santīmus, Rēzeknē – no 39 līdz 47santīmiem, Ludzā – 47 santīmi. Ūdens un kanalizācijas tarifs Līvānos ir 47-59santīmi, Balvos –no 64 līdz 83 santīmiem, Krāslavā – 90 santīmi, Ludzā – 1,07 lati, Rēzeknē – 57 santīmi. Aldis Adamovičs atgādināja, ka arī individuālo māju iedzīvotājiem jānoslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, jāuzstāda pie mājām konteineri, bet par katru gadījumu, kad atkritumi tiek izbērti nepieļautās vietās, iedzīvotājiem jāziņo pašvaldībai.
  Domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs pastāstīja iedzīvotājiem, ka Preiļu atkritumu izgāztuves slēgšana nav pašvaldības griba. Preiļu izgāztuve bija katastrofālā stāvoklī, analīzes atkārtoti rādīja ūdens slāņa piesārņojumu. Jaunais atkritumu poligons Demenē izveidots saskaņā ar Vides ministrijas veikto pasūtījumu, reģionālās atkritumu izgāztuves izveidošana bija arī Eiropas Savienības likumdošanas prasība. Izpilddirektors informēja iedzīvotājus, ka pašvaldība veic visas darbības, lai atkritumu apsaimniekošanu veiktu SIA „Preiļu saimnieks”, nevis kāda privāta firma, jo pretējā gadījumā pieaugtu pakalpojuma cenas un arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
  Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja arī Aleksandrs Lapuha un Francis Kudiņš.
  Pēc tarifa projekta apstiprināšanas sabiedrisko pakalpojumu regulatorā tarifs stāsies spēkā pēc viena mēneša.

Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2007.