Preiļos sākās Kohēzijas fonda projektā paredzētie būvdarbi

25.01.2007.


  2006. gada 14.novembrī, kad novada būvvalde izsniedza būvatļauju uz darbu veikšanu, tika uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros. Būvdarbu veicēji ir noraizējušies par smagajiem apstākļiem (augsts gruntsūdens līmenis), ar kuriem nākas saskarties Preiļos, bet neskatoties uz to, būvdarbu grafiks ir jāievēro un saistības jāpilda. 
Vēlreiz informēšu pilsētas iedzīvotājus par tām ielām, kurās tiks veikti darbi projekta 1. posmā:
· kanalizācijas izbūve Aglonas ielā (no ūdenstorņa līdz Jaunajai ielai),
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Liepājas ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Daugavpils ielā (posmā no pilsētas centra līdz Liepājas ielai),
· kanalizācijas izbūve Cēsu ielā (posmā no Atpūtas līdz Liepājas ielai),
· kanalizācijas spiedvada un sūkņu stacijas izbūve Cēsu ielā,
· kanalizācijas spiedvada un cauruļvada izbūve Valmieras ielā un sūkņu stacija Valmieras ielā,
· kanalizācijas spiedvada un sūkņu stacijas izbūve Kooperatīva ielā (līdz ar spiedvada izbūvi tiks slēgtas bijušā SCO dzīvojamā kvartāla attīrīšanas iekārtas),
· jaunu veidgabalu instalācija uz esošiem ūdensvadiem.

Saskaņā ar laika grafiku un darbu apjomu pirmā etapa būvdarbi norisināsies vienu gadu.
2007. gada valsts budžetā ir iekļauti līdzekļi, lai nosegtu sadārdzinājumu strauji pieaugušajām materiālu un darbu izmaksām. Ceram, ka Preiļiem arī iedalīs trūkstošos līdzekļus 2. posma darbu veikšanai, kurā tiek paredzēta:
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Atpūtas ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Varakļānu ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Ziedu ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Jaunā ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Saules ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Miera ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rožu ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Lauku ielā,
· ūdensvada un kanalizācijas izbūve Tirdzniecības ielā,
· ūdensvada izbūve Lāčplēša un Paulāna ielās,
· jaunu veidgabalu instalācija esošajiem ūdensvadiem,
· kanalizācijas izbūve Talsu, Viļānu, Kosmonautu un Šķērsielā,
· kanalizācijas spiedvadi un sūkņu stacijas Lauku un Mehanizatoru ielās.
   Projektā paredzēts izveidot individuālo māju pieslēgumus no maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas līdz sarkanajai līnijai (robežlīnijai starp pašvaldības un privātīpašumu). Iedzīvotājiem, kuri ir nolēmuši mājas pieslēgt tīkliem, jāveic sekojošais:

1. Iesniegums SIA „Preiļu saimnieks” (jāiesniedz sekretārei Liepu ielā 2, Preiļos,
veidlapa pieejama Pašvaldība-E pakalpojumi):
· jāpievieno- ZG apliecības kopija,
· būves/ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.


Iesnieguma veidlapa (doc).


2. SIA „Preiļu saimnieks” 14 dienu laikā izsniedz : 
· tehniskos noteikumus,
· rakšanas atļaujas apgaitas lapu (2 eksemplāri)


Rakšanas atļaujas apgaitas lapas veidlapa (doc).

3. Pēc saskaņojumu saņemšanas no institūcijām apgaitas lapa jāiesniedz Būvvaldei (Raiņa bulvāris 19, Preiļos) reģistrācijai, Būvvalde izdod rakšanas atļauju, un var uzsākt komunikāciju izbūves darbus.

4.  Līguma noslēgšana ar SIA „Preiļu saimnieks” (Liepu iela 2, Preiļos).

Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.