Plānotais atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē 2007. gadā

23.01.2007.


  Pieteikties šim atbalstam pēc Ministru kabineta noteikumu projekta varēs līdz 2007. gada 1.aprīlim.
  Atbalstu varēs saņemt pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un kurš pēdējo noslēgto pārskata periodu beidzis ar peļņu.
 Tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:
• lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegāde, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde, subsīdijas tiks aprēķinātas 25 % no izlietoto līdzekļu summas;
• lauksaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un tā aprīkojuma iegāde, piekabju iegāde dzīvnieku pārvadāšanai; subsīdijas tiks aprēķinātas 25 % no izlietoto līdzekļu summas;
• lauksaimniecības produktu ražošanas būvju jaunbūve un rekonstrukcija, subsīdijas tiks aprēķinātas 40 % apmērā no pasākumos izlietoto līdzekļu summas.

Lidija Veigule,
Preiļu pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2007.