Svarīgākie datumi 2007.gada janvārī – februārī, kurus jāatceras lauku uzņēmējiem

23.01.2007.


31.janvāris – šķiedras linu pirmapstrādes ražošanas deklarācija.
     
Līdz 1.februārim –  VID iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu
                               aprēķins no saimnieciskās darbības.
   
15.februāris – pēdējā diena iesniegumam PVTM par 2006. gadā nokautiem
                                un eksportētiem liellopiem.


15.februāris – meža īpašnieku apvienību izveidošana, struktūrfondu atbalsts.
                                                                
L. Veigule,
Preiļu pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2007.