Paziņojumi lauksaimniekiem

22.01.2007.


Valsts Augu Aizsardzības Dienesta Latgales reģionālā nodaļa rīko mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Preiļos Daugavpils iela 59 PVD zālē:
 19. februārī – 1. diena, 1. līmenis, atbildīgā – Z. Dūda, tālr. 5307405;
 12. martā – 2. diena, 1. līmenis,  atbildīgā  – A. Trūpa, tālr. 5307406;
 19. martā – 3. diena, 2. līmenis;
 16. aprīlī – 2. līmenis.
Pretendentiem iesniegt iesniegumus par piedalīšanos apmācībās, pases kopiju, fotogrāfiju ir iespēja Preiļos Daugavpils ielā 57.
***
Līdz 15. martam lauksaimniekiem ir iespēja pieteikties zālāju sēklu iegādei. Sēklu izplatītāju piedāvājumus var saņemt un pieteikumus iesniegt pie saviem pagastu lauku attīstības speciālistiem: Līčos – Lidijas Veigules, Aizkalnē – Janīnas Bečas, pagastu centru  noteiktajos pieņemšanas laikos.
***
Valsts Ieņēmumu Dienesta LRI Preiļu nodaļa noteikusi pārskatu un deklarāciju pieņemšanas laikus rajona pagastos 2007. gadā:
 Aizkalnes pagastā – 21. februārī un 21.martā no plkst. 11.00 – 12.30.
 Februāra mēnesī būs arī konsultants, kas sniegs informāciju par nodokļu likumdošanas izmaiņām 2007. gadā, kā arī konsultēs par 2006.gada pārskatu un deklarāciju sastādīšanas kārtību.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2007.