Stājas spēkā kārtība akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksai lauksaimniekiem

22.01.2007.

 
  Stājusies spēkā kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu vai gāzeļļu. Lauksaimniecības produkcijas ražotājam, lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu (gāzeļļu), būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniegums, norādot iegādātās dīzeļdegvielas izlietojumu lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, atmaksājamā akcīzes nodokļa summas. Tiek precizēts arī pašvaldības izziņas par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību iesniegšanas biežums, jo neesot lietderīgi lauksaimniecības produkcijas ražotājam pievienot izziņu, katru reizi iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus, ja gada laikā nav mainījusies izziņā norādāmā informācija.
  Lai nodrošinātu izziņas iesniegšanu pēc vienota parauga un tajā būtu norādīta visa nepieciešamā informācija, noteikumi paredz noteikt vienota parauga izziņas veidlapu. Noteikumi nosaka, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokļa atmaksu var saņemt tikai par iegādātās dīzeļdegvielas (gāzeļļas) daļu, par kuru ir veikta samaksa, kā arī paredz, ka akcīzes nodokļa atmaksu var saņemt par to kalendāra gadā iegādāto dīzeļdegvielu, par kuru veikti norēķini līdz nākamā kalendārā gada 15.janvārim.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2007.