Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Kancelejas preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”

19.01.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


 


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”3. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100004. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


SIA «SALANG – P»


Raiņa bulvāris 24-208, Preiļi,


LV-5301
 


 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.janvāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2007.