Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Degvielas iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”

19.01.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma priekšmets: „Degvielas iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”3. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100004. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētājuNosaukums


Adrese


SIA «VEGA – P»


Jaunsaimnieku sādža VEGA, Preiļu pag., Preiļu nov., Preiļu raj.,


LV-5301 


 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.janvāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2007.