Iepirkums

11.01.2007.


PASŪTĪJUMA SPECIFIKĀCIJA
domes informatīvajam izdevumam „Preiļu Novada Vēstis”


  Poligrāfiskie pakalpojumi – ikmēneša informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” iespiešanas sagatavošana un iespiešana Izpildītāja tipogrāfijā.


Apdrukas materiāls  – 45 gr. Avīžu papīrs
Formāts- A3 tabloīds  – 41 x 28 cm + 1 cm
Krāsainība  –  1+1  
No pasūtījuma iesniegšanas līdz Pasūtījuma izpildei –
Kopumā Pasūtījuma izpildes laiks – 8 (astoņas) darba stundas.


Piedāvājumā lūdzam norādīt Pasūtījuma izgatavošanas cenu par vienu eksemplāru  ar un bez PVN 18%, piemērojamās atlaides.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.01.2007. līdz 18.01.2007.g. līdz plkst.10.00. 
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā – personīgi vai pa pastu.


Kontaktinformācija pa tālruni Nr.5307321 vai 26556613  Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2007.