Izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā

04.01.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


2007.gada 4.janvārī


Izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā


  Ar 2007.gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. Saskaņā ar grozījumiem nodokļu maksātāji, arī individuālie komersanti, izņemot fiziskās personas, katru mēnesi līdz 15.datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu.
 Atbildība par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu un lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss papildināts ar jaunu 159.7 pantu un ar 2007.gada 1.janvāri paredz administratīvo atbildību par šādiem pārkāpumiem:


 Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 3000 Ls, bet nepārsniedz 10 000 Ls, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, – uzliek naudas sodu juridiskajām personām 5% apmērā no nedeklarētās summas.
 Par skaidrā naudā veikto kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu kopsumma pārsniedz mēnesī 10 000 Ls, – uzliek naudas sodu juridiskajām personām 10% apmērā no nedeklarētās summas.
 Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 10 000 Ls, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, – uzliek naudas sodu juridiskajām personām 15% apmērā no darījuma summas.
 Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, – uzliek naudas sodu juridiskajām personām no 100 Ls līdz 500 Ls.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.