Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra informē

04.01.2007.
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra informē


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) realizē valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un sabiedrības informēšanā.


Aģentūra slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem par valsts apmaksāto pakalpojumu, tā nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus.


Aģentūra veic pārbaudes un uzklausa iedzīvotāju sūdzības par ārstniecības iestāžu un ārstu izdarītajiem pārkāpumiem. Aģentūrā darbojas bezmaksas informatīvais telefons 8001234. Zvanot pa šo tālruni, Jums ir iespēja uzzināt:
–    kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
–    kārtību, kādā var saņemt valsts garantētos ārstnieciskos pakalpojumus; 
–    informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
–    kā arī gūt atbildes uz citiem sevi interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.
 
ZVANIET! – darbdienās
            no plkst. 8:30 līdz 12:30
            un no   13:00 līdz 17:00 (piektdienās – 16:00).


2006. gadā informatīvais telefons saņēmis 17 666 zvanus, vidēji 150 zvanus dienā.


 


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552


Preses sekretāre Laura Kalniņa
Tālr. 7043743
Mob. 29388782

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.