Dīzeļdegvielas atmaksa – līdz 15.janvārim

01.01.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ
Plašsaziņas līdzekļiem
Pašvaldību mājas lapām


Dīzeļdegvielas atmaksa – līdz 15.janvārim


  VID Latgales reģionālā iestāde (LRI) informē, ka saskaņā ar grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) turpmāk lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, lai saņemtu akcīzes atmaksu, būs jāiesniedz:
– iesniegums pēc vienota parauga, kurā jānorāda iegādātās dīzeļdegvielas izlietojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei;
– dokumentus, kas noformēti atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) saņemšanu un apmaksu;
– pašvaldības izziņu par īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību.
  Noteikumi reglamentē, ka pašvaldības izziņa par īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību atkārtoti nebūs jāiesniedz, ja  produkcijas ražotājs iesniegumā apliecinās, ka izmaiņas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībā nav notikušas.
Nodokli par dīzeļdegvielu atmaksā tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri veic saimniecisko darbību un ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā un kārto ienākumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti.
  Nodokli atmaksā par dīzeļdegvielu, kas izmantota lauksaimniecībā izmantotās zemes, ganību un pļavu apstrādei. 2006.gadā par 1 litru dīzeļdegvielas atmaksā Ls 0,164. Atmaksa tiek veikta rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas uz 1ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz ar to par 1ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes var saņemt akcīzes nodokli Ls 16,40 (1ha x 100 litru x Ls 0,164).
  Akcīzes nodokļa atmaksu varēs saņemt par to kalendāra gadā saņemto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), par kuru veikta samaksa līdz nākamā kalendārā gada 15. janvārim. 
Par 2006.gadā iegādāto dīzeļdegvielu dokumentus akcīzes nodokļa atmaksai VID var iesniegt līdz 2007.gada 15.janvārim VID LRI nodaļās (pēc attiecīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības atrašanās vietas).29.12.2006.
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
 Tālr.5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.