Pirotehnikas pārvadāšana pār robežu

25.12.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Pirotehnikas pārvadāšana pār robežu 


 Tuvojas Jaunais gads, un aizvien aktuālāks kļūst jautājums par pirotehnikas izstrādājumu ievešanu Latvijā un izvešanu no tās. Lai nerastos domstarpības, šķērsojot robežu, VID LRI Muitas pārvaldes Konsultāciju daļa sniedz sekojošus skaidrojumus:
 Pirotehniskie izstrādājumi tiek iedalīti 1.,2.,3.un 4.klases pirotehniskajos izstrādājumos atkarībā no:
– sprāgstvielu satura;
– funkcionālās nozīmes (izklaides vai profesionālie);
– iespējamās bīstamības pakāpes (piemēram: degļa garums, degšanas laiks, šāviņa veids u.c).
Saskaņā ar likuma normām, fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības iegādāties 1. un 2. klases pirotehniskos izstrādājumus, personām no 18 gadu vecuma ir tiesības iegādāties arī 3.klases pirotehniskos izstrādājumus. Taču jebkuras klases pirotehniskos izstrādājumus eksportēt, importēt vai pārvadāt tranzītā drīkst tikai ar Iekšlietu ministrijas Valsts policijas izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm), kā arī ir nepieciešama Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegta speciālā atļauja. 
 Izņēmuma gadījumos 1.klases pirotehnisko izstrādājumu importa, eksporta un tranzīta operācijas komersants veic bez Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegtas importa, eksporta vai tranzīta speciālās atļaujas (licences). Lai uz robežas nerastos neskaidrības, Latvijas Attīstības aģentūras Eksporta un importa kontroles un uzskaites departaments komersantam izsniedz izziņu uzrādīšanai muitas iestādē.
 Valsts policija atļauj atsevišķu veidu 1.klases pirotehnisko izstrādājumu (piemēram: plaukšķenes, brīnumsvecītes, galda dzirksteļu strūklakas, sērkociņi un tiem pielīdzināmi 1.klases pirotehniskie izstrādājumi) importu, eksportu un realizēšanu bez speciālās atļaujas (licences), ja komersants nodrošina izstrādājumam atbilstoša nosaukuma, skaidri salasāmas lietošanas instrukcijas un, ja iespējams, ražotāja (izplatītāja) komersanta nosaukuma un adreses pievienošanu pirotehniskajiem izstrādājumiem.
  Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde un Latvijas Attīstības aģentūras Eksporta un importa kontroles un uzskaites departaments veido Latvijā vienotu klasificēto pirotehnisko izstrādājumu informācijas reģistru, kas ir pieejams komersantiem. Ja ievedamais izstrādājums nav klasificēts Latvijas reģistrā, tad komersants iesniedz Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē ievedamā pirotehniskā izstrādājuma paraugus un tiem pievienoto informāciju (ražotāja valsts, izstrādājuma nosaukums, artikuls (izstrādājuma, preces tips), ražotāja un izplatītāja nosaukums, adrese), kā arī informāciju par to, cik liels daudzums doto izstrādājumu paredzēts ievest. Kriminālistikas pārvalde 15 dienu laikā izsniedz atzinumu pirotehniskā izstrādājuma klasifikācijai.
 1.,2.,3. un 4.klases pirotehnisko izstrādājumu pārvadāšanu pāri Latvijas Republikas robežai kontrolē muitas iestādes, kas Valsts policijas izsniegtajā ieroču izvešanas un ievešanas atļaujā veic nepieciešamās atzīmes par šaujamieroča un tā munīcijas ievešanu/izvešanu.
 Vēlamies atgādināt, ka 3. un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos.
           Neskaidrību gadījumā var vērsties Valsts policijas Galvenās kartības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 61,  tālrunis: 7075369), Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē (Rīgā, Bruņinieku ielā 72b, tālrunis: 7208257).
 Sīkāku informāciju var saņemt VID LRI Muitas pārvaldes Konsultāciju daļā.
Adrese: Daugavpils, Rīgas ielā 4/6 101.kabinetā, tālrunis: 5406251; 5406292.Evija Lejiņa
 VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.