Siltuma skaitītāju uzstādīšana liek aizdomāties par nopietnu pieeju māju apsaimniekošanā

29.12.2006.


  Siltuma skaitītāju uzstādīšana un norēķināšanās par saņemto siltumu pēc uzstādītajiem skaitītājiem lielākajā daļā Preiļu novada iedzīvotāju novembrī bija radījusi sašutumu, jo SIA „Preiļu saimnieks” piestādīto rēķinu apmaksa prasīja vairāk līdzekļu, nekā tas bija iepriekšējā apkures sezonā.
  Vidējais tarifs par 1 kvadrātmetru apkures platības Preiļos novembrī sastādīja 73 santīmus. Vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aptvēra situāciju un mēģināja rast risinājumu un domāt, ko darīt, lai par siltumu būtu jāmaksā mazāk. Daudzās mājās tika noorganizētas iedzīvotāju sapulces, ievēlēti māju vecākie, un pašlaik ar SIA „Preiļu saimnieks” palīdzību notiek siltuma padeves kontrole dzīvokļos. Ja ir pārāk silti, siltumu dzīvokļos varam samazināt, ja paliek par vēsu, temperatūru iespējams paaugstināt. Jāteic gan, ka agrāk būvētajās mājās tehniskais risinājums to neļauj izdarīt katrā dzīvoklī atsevišķi. Lai visos dzīvokļos būtu vienāda temperatūra, nepieciešams balansēt mājas, bet tas prasa ļoti lielus materiālos ieguldījumus.
  SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informēja, ka vidējais tarifs par 1 kvadrātmetru apkures platības decembrī, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem un veikto aprēķinu, sastāda 56 santīmus. Protams, novembra vidējā temperatūra bija + 2,73 ºC, bet decembrī tā sastādīja +5,1 ºC, tomēr siltuma tarifa samazināšanās daudzdzīvokļu mājās no 5 līdz 20 santīmiem norāda, ka tiek veikts konkrēts darbs, kurš uzlabo situāciju pilsētā.  
  Kā norādīja Vladimirs Haritonovs, vairākas mājas – Pils ielā 12, Liepu ielā 12, Aglonas ielā 18, Aglonas ielā 19, Daugavpils ielā 29 un 1.Maija ielā 5 ir mūsu „sāpju bērni”. Tur ir visaugstākā maksa par siltumu, jo daļa dzīvokļu ir pārgājuši uz krāsns apkuri, bet pārējie izmanto centralizēto siltuma padevi. Jāteic, ka pašiem iedzīvotājiem būtu izdevīgāk, ja visi mājas iemītnieki vienotos par vienotu apkures veidu.
  Pastāv daudz dažādu problēmu – māju energoaudita veikšana, māju siltināšana, apsaimniekošana. Janvārī novada domes deputāti nāks kopā un pirmajā domes sēdē lems par to, ko darīt, lai arī Preiļos pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem sāktu risināt tos jautājumus, kuri ir svarīgi mūsu sadzīves apstākļu uzlabošanai.
  Ja jums nepieciešama SIA „Preiļu saimnieks” speciālista palīdzība vēl šī gada nogalē vai pirmajā jaunā gada dienā, zvaniet diennakts avārijas dienestam pa telefonu 5307085 vai 29397974. 

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2006.