22. decembrī Preiļos notika jaunās Preiļu rajona galvenās bibliotēkas atvēršanas svētki

22.12.2006.

 


  22.decembrī Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā notika bibliotēkas atvēršanas svētki.
  Preiļiem nozīmīgajā pasākumā piedalījās 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Andrejs Radzevičs un kultūras ministrijas atbildīgo institūciju pārstāvji, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latgales novada bibliotēku pārstāvji un daudz viesu no kaimiņu pašvaldībām un Preiļu novada iestādēm.  
  Svētkos piedalījās dzejniece Kornēlija Apšukrūma, dziesmas skandēja Lilija Kalniņa un Mētra Kalniņa.
  Jaunās ēkas pirmajā stāvā atrodas periodikas lasītava un daiļliteratūras fonds. Te ir iekārtoti atpūtas stūrīši, lai katrs apmeklētājs varētu mierīgi izvēlēties vajadzīgo grāmatu un ar paziņu pārrunāt izlasīto. Atsevišķā telpā ar speciālu aprīkojumu būs izvietota mājas kinozāle. Bibliotēka piedāvās iepazīties ar video – audio materiāliem par novadu, iecerēts izveidot arī audio – video materiālu krājumu likumdošanā, lai jaunākie grozījumi tiesību aktos būtu operatīvi pieejami iedzīvotājiem. Ēkas pirmajā stāvā atradīsies arī Eiropas Savienības informācijas centrs, komplektēšanas un apstrādes nodaļa, vadītājas kabinets un bibliotekāru darba istaba.
  Otrajā stāvā ir izvietota nozaru literatūra, te atrodas arī vispārīgā lasītava ar uzziņu fondu un novadpētniecības materiāliem. Metodiskā un konsultatīvā darba telpās notiks semināri rajona bibliotekāriem. Atsevišķa telpa paredzēta arī darbiniekiem. Plašajās telpās pārskatāmi varēs izvietot izstādes – ne tikai tematiskās grāmatu izstādes, bet arī amatnieku un mākslinieku darbus. Bibliotēkas vadība domā arī par starptautisku izstāžu izvietošanu, ko piedāvā Nacionālā bibliotēka.
  Trešajā stāvā savu mājvietu atradusi bērnu nodaļa – lasītava, bērnu literatūras fonds un rotaļu istaba.
  Gan lasītavā, gan abonentā apmeklētājiem ir paredzētas 50 datorvietas, no kurām divi datori būs pieejami darbam ar elektronisko katalogu, bet vairākas datorvietas būs pieejamas bezvadu pieslēgumam, izmantojot savus personīgos datorus. 
  Tuvākās nākotnes iecere ir Pieaugušo mūžizglītības informācijas centrs bibliotēkā, kur interesenti varēs saņemt speciālista konsultāciju par tālākizglītības iespējām, piedalīšanos projektos un līdzekļu piesaisti tiem. Jaunajā bibliotēkā ir ierīkots lifts, līdz ar to bibliotēkas sniegtos pakalpojumus varēs izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām.
  Jau tagad bibliotēkā ir pieejamas bezmaksas datu bāzes – NAIS, LURSOFT, LETA, LETAS Nozare, LETAS Arhīvs. Bibliotēka par nelielu samaksu piedāvā veikt brošēšanu, iesiešanu, skanēšanu, printēšanu un kopēšanu.
  Bibliotēkas jaunās ēkas būvdarbus veica SIA “Latspas”. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda Ls 593 844 latus.
  Vecā bibliotēkas ēka jau ilgāku laiku neatbilda mūsdienu prasībām. Telpas bija šauras, fonds nebija labi pārskatāms, tā kā daža vērtīga un lasītājam vajadzīga grāmata netika pamanīta.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2006.