Par starptautiskajiem pasta sūtījumiem fiziskām un juridiskām personām

06.12.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


05.12.2006.
         
Par starptautiskajiem  pasta sūtījumiem fiziskām un juridiskām  personām


  Tuvojas Ziemassvētku laiks, un pieaug iedzīvotāju interese par starptautiskajiem pasta sūtījumiem. Kas uzskatāms par starptautisko pasta sūtījumu un kuri sūtījumi pakļauti muitas kontrolei, skaidro VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Konsultāciju daļas priekšnieks G.Kokins.
  Par starptautiskajiem pasta sūtījumiem tiek atzīti visi pasta sūtījumi, kurus nosūta ārpus Latvijas vai saņem Latvijā no trešajām valstīm. Muitas kontrolei tiek pakļauti šādi starptautiskie pasta sūtījumi: pakas, sīkpakas, bandroles, maisi “M”, eksprespasta sūtījumi, starptautiskā paātrinātā pasta sūtījumi (EMS).
  No nodokļiem tiek atbrīvoti pasta sūtījumi, ko no trešajām valstīm sūta viena privātpersona citai ES dzīvojošai privātpersonai, ar nosacījumu, ka sūtījums nav komerciāls un tā vērtība nepārsniedz 45 eiro.
 Pasta sūtījumi “nav komerciāli”, ja:
– tie nav regulāri sūtījumi,
– tajos ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personīgai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem,
– ja nosūtītājs tos sūta saņēmējam bez kādas samaksas.


  Ja pasta sūtījuma vērtība pārsniedz 45 eiro, tad tiek aprēķināti muitas maksājumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
 Pasta sūtījumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm netiek pakļauti muitas kontrolei.
 Visi starptautiskie pasta sūtījumi, pēc muitas apskates veikšanas un muitas maksājumu aprēķina Pasta MKP 0220, tiek nosūtīti uz attiecīgajām pasta nodaļām (pēc adresāta dzīvesvietas) un atrodas muitas kontrolē līdz muitas formalitāšu nokārtošanai.
  Adresātam (fiziskajai personai) pasta sūtījums tiek izsniegts tikai pēc visu attiecīgo muitas maksājumu veikšanas.
  Ja adresāts (fiziskā persona) nepiekrīt veiktajam nodokļu aprēķinam, tad tas ar viņam izsniegto pasta aicinājumu un muitas pavadzīmi dodas uz attiecīgo VID reģionālo muitas iestādi, kurā, iesniedzot papildus dokumentus (pirkšanas čeki, preču pavadzīmes u.t.t), tiek veikts jauns nodokļu aprēķins.
      Visiem starptautiskiem pasta sūtījumiem, kuru saņēmējs ir juridiska persona un kuriem nav nodokļu atvieglojumu, Pasta MKP 0220 muitas amatpersona izraksta Muitojamā starptautiskā pasta sūtījumu pavadzīmi ar atzīmi, ka vienotā administratīvā dokumenta (VAD)  noformēšanai jāierodas VID reģionālās iestādes Muitas pārvaldē.
       Izsniegt starptautisko pasta sūtījumu ar atzīmi “Muitas krava” pasta darbinieks drīkst tikai pēc tam, kad adresāts ( juridiska persona) uzrāda un iesniedz pasta aicinājumu PS22, kas VID reģionālās iestādes Muitas pārvaldē  vai pasta MKP 0220 apstiprināts  ar muitas posteņa apaļā  zīmoga nospiedumu.
      Ja adresāts (fiziska  un juridiska persona) atsakās vai neierodas pēc starptautiskā pasta sūtījuma, Latvijas pasts, saskaņā ar Pasaules Pasta konvencijā noteiktajiem noteikumiem, attiecīgo pasta sūtījumu nosūta atpakaļ nosūtītājam.
    Sīkāku informāciju var saņemt VID LRI Muitas pārvaldes Konsultāciju daļā.
    Adrese: Daugavpils, Rīgas ielā 4/6 101.kabinetā, tel. 54 06251; 54 06292.


 Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.