Preiļu pils nomas tiesības izsolē iegūst SIA „Projektu attīstība un investīcijas”

05.12.2006.

  5.decembrī Preiļu novada domē notika nekustamā īpašuma – kultūras pieminekļa „Preiļu muižas apbūves komplekss” daļas „Preiļu pils ar piebūvi kopā ar zemes gabalu” nomas tiesību izsole.
  Uz izsoli bija pieteicies viens pretendents – SIA „Projektu attīstība un investīcijas”. Pamatojoties uz izsoles komisijas sēdes protokolu, Pils ar piebūvi un zemes gabalu 4,9 ha platībā uz 50 gadiem tiek iznomāta vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Nomas maksa sastāda 1610,47 Ls (tai skaitā PVN) gadā.
  Izsoles rezultātus nolemts apstiprināt desmit dienu laikā pēc izsoles. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas nolemts slēgt nomas līgumu ar SIA „Projektu attīstība un investīcijas”.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.