Grozījumi darījumos ar piena kvotām

02.12.2006.


Grozījumi darījumos ar piena kvotāmIzmaiņas MK noteikumos Nr. 315Kārtība kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība” valdība akceptēja 2006. gada 17. oktobrī. Grozījumi stājas spēkā 2006. gada 1. novembrī.


Saskaņā ar šiem grozījumiem var veikt sekojošus darījumus ar piena kvotām: pirkt, pārdot, mantot, pārveidot, atteikties no piena kvotas. Tās vairs nevar dāvināt un nomāt.


Visus iesniegumus par darījumiem ar piena kvotām iesniedz valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs”, kas piecu darba dienu laikā reģistrē darījumu un informē par to ražotāju.


Piena kvotas pirkšana. Ar grozījumiem ir svītrots nosacījums, ka datu centrs reģistrē piena kvotas pirkšanas darījumu un informē par to pircēju. Piena kvotu pirkuma darījumus var veikt kārtējā kvotas gadā līdz 15. februārim (iepriekš – līdz 1. janvārim).


Atteikties no piena kvotas ražotājs var līdz 31. martam, iesniedzot iesniegumu datu centrā. Iepriekšējais termiņš – 1. janvāris. Grozījumi paredz, ka piena kvota netiek ieskaitīta valsts rezervē.


Par piena kvotu no valsts rezerves. Grozījumi paredz saglabāt tikai vienu nosacījumu –piena ražotāja ganāmpulkam jābūt reģistrētam dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā un piena ražotājs ir izpildījis vismaz 70% no viņam piešķirtās līdzšinējās piegādes vai tiešās tirdzniecības kvotas. Piena ražotājam saskaņā ar šo nosacījumu piešķiramo kvotu aprēķina, ražotāja vidējo kvotas gada mēnesī pārdotā piena daudzumu reizinot ar mēneša skaitu, kas atlicis līdz kvotas gada beigām.


Par soda naudas aprēķināšanu. Pēc Regulas (EK) Nr.1788/2003 2. pantā minētajiem nosacījumiem soda nauda tiek noteikta šādā apjomā:Soda naudas lielums 100 kg/EUR


Kvotas gads


33,27


2004./2005.


30,91


2005./2006.


28,54


2006./2007.


27,83


2007./2008. un turpmākajiem


Datu centrs naudu ražotājam par termiņā neiesniegto tiešās tirdzniecības gada deklarāciju aprēķina kā summu, kas līdzvērtīga maksājamai nodevai, 0,01% apmērā no t.tz. paredzētā references daudzuma pārsnieguma par katru nokavēto kalendāro dienu. Tomēr minētā summa nevar būt mazāka par 100 EUR un lielāka kā 1000 EUR (Regula (EK) Nr.595/2004 11. panta 3. punkts).


Janīna Beča
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.