Pieteikumu iesniegšanas datumi LAD 2006. gada decembrī

02.12.2006.


1.decembris – Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos, amatniecības attīstība (Struktūrfondu atbalsts), iesniegums par iepirktām dzīvnieku svēršanas iekārtām liellopu gaļas ražošanā, atbalsts kredītprocentu dzēšanai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, (nacionālās subsīdijas).
4.decembris – iesniegums par nozarē nepieciešamā aprīkojuma iegādi aitkopībā, kazkopībā (nacionālās subsīdijas).
5. decembris – atbalsts ciltsdarbam cūkkopības nozarē, atbalsts par sertificētiem šķirnes vaislas ērzeļiem, jaunzirgu un kumeļu sagatavošanu (nacionālās subsīdijas).
8.decembris – ieguldījumi mežistrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā (Struktūrfondu atbalsts).
15.decembris – iesniegums Lauku Attīstības plāna pasākumam „Standartu sasniegšana”, iesnirgums pasākumiem Zemes uzlabošanā un Mežsaimniecības attīstībā (Struktūrfondu atbalsts).
29.decembris – iesniegums Lauku attīstības plāna pasākumam „Priekšlaicīga pensionēšanās” (Struktūrfondu atbalsts).
2007.gada 1. jūnijs – pagarināts norēķinu dokumentu iesniegšanas termiņš atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecībā un bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Iepriekšējais termiņš – 2006.gada novembris (nacionālās subsīdijas).  

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.