Preiļos sākas Kohēzijas fonda projektā paredzētie būvdarbi

02.12.2006.


  30.oktobrī Preiļos notika Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” būvdarbu veicēja Preiļos, uzņēmēja – pilnsabiedrības STRABAG – BMGS, pasūtītāja – SIA „Preiļu saimnieks”, un Preiļu novada domes pārstāvju tikšanās. Uzņēmēji iesniedza projekta laika grafiku, kurš paredz projekta aktivitātes uzsākt šī gada 1. novembrī.
  3.oktobrī līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Preiļos”, kuru parakstīja būvsabiedrība STRABARG – BMGS, SIA „Preiļu saimnieks”, saskaņoja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis, tika izskatīts un saskaņots arī Vides ministrijā.
  Projekta veicamie darbi tiks sadalīti divos etapos. Pirmā etapa būvdarbu kopējās izmaksas ir 1 320 852 eiro. 65% jeb 851 950 eiro no kopējās summas sastāda Eiropas Savienības finansējums, valsts līdzekļi – 18%, tas ir, 242 376 eiro, pašvaldības finansējums – 17% jeb 226 526 eiro.
  15.novembrī jau tika uzsākti būvdarbi. Šogad pirmā etapa 1. posma darbi tiks veikti Aglonas ielā – no vecā ūdenstorņa līdz Jaunajai ielai tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošana notiks arī Liepājas ielā. 2007. gadā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošana paredzēta arī Daugavpils ielas posmā no pilsētas centra līdz Liepājas ielai, kā arī Kooperatīva ielā un Cēsu ielā. Saskaņā ar laika grafiku un darbu apjomu pirmā etapa būvdarbi norisināsies vienu gadu.
  Līdz 2007. gada 1.maijam uzņēmējam ir jāpaziņo, vai tiks uzsākti darbi, kuri paredzēti projekta otrajā etapā. Šobrīd būvdarbu uzsākšanai finansējuma nav, jo materiālu un darbu izmaksas ir strauji pieaugušas. Ceram, ka 2007. gada valsts budžetā tiks iekļauti līdzekļi, lai nosegtu sadārdzinājuma daļu visām 18 pašvaldībām, kuras iekļautas Kohēzijas fonda projektā. 

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.