Elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanas iespējas

02.12.2006.


  Apzinoties elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo bīstamo vielu ietekmi uz cilvēku veselību un pateicoties vides aizsardzības programmām, pēdējos gados Latvijā tiek uzlabotas atkritumu apstrādes un uzglabāšanas metodes. Preiļos pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanas nozarē veicina arī atkritumu izgāztuves slēgšana 2007. gada 31. decembrī.
  Latvijas likumdošana nosaka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nodot atsevišķi no sadzīves atkritumiem, tāpēc SIA „Preiļu saimnieks” sadarbībā ar AS ”Latvijas Zaļais Punkts” no šī gada 1. decembra uzsāk elektrisko un elektronisko iekārtu (mājsaimniecības ierīces, darbarīki, rotaļlietas, mērinstrumenti, datortehnika, sadzīves aparatūra u.c.) savākšanu.
  Preiļu iedzīvotāji, jūs katru ceturtdienu tiekat aicināti blakus metāla atkritumu konteineriem atstāt nevajadzīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Privātmāju īpašnieki to var izdarīt divas reizes mēnesī, kad tiek izvesti plastmasas konteineri. Iedzīvotāju ērtībām piedāvājam elektriskos un elektroniskos aparātus atstāt darba dienās Preiļos, Mehanizatoru ielas 1, teritorijā no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ja uzkrāto elektropreču svars pārsniedz 30 kg, zvaniet pa tālruni 5307086. SIA „Preiļu saimnieks” šo pakalpojumu piedāvā bez maksas. Vienīgais nosacījums – tiek pieņemtas tikai neizkomplektētas ierīces.
  Informēta sabiedrība ir efektīvs spēks apkārtējās vides aizsardzībā, tāpēc būsim zinoši un rūpēsimies par savu dzīvesvietu, atbrīvosimies no elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kuras ir fiziski un morāli novecojušas, ilgus gadus gulējušas aizmirstībā un nekad vairs netiks pielietotas. Apzināsimies – ja kādreiz lietderīgās iekārtas ir nevajadzīgas un nelietojamas, tās ir kļuvušas par atkritumiem, no kuriem jāatbrīvojas. Darīsim to pareizi. Nekrāsim un neizmetīsim nevajadzīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas šiem atkritumiem nepiemērotās vietās un Latvijas mežos, bet nodosim tās pareizai pārstrādei.

Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.