Izmaiņas pasākumā „Standartu sasniegšana”

02.12.2006.Izmaiņas pasākumā „Standartu sasniegšana”Valdība 2006. gada 31. oktobrī akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Latvijas Lauku attīstības plāna Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. – 2006. gadam. Grozījumi stājās spēkā ar 2006.gada 11. novembri


Šie grozījumi paredz pasākuma „Standartu sasniegšana” aktivitātē „Higiēnas standartu nodrošināšana piena ražošanā (ieguldījumi piena slaukšanas un piena dzesēšanas aprīkojumā)” kazkopības saimniecībām noteikt optimālo piena mājas platību atkarībā no saimniecībā esošo kazu skaita (līdz šim tas netika noteikts).


Saimniecībās, kurās ir līdz 100 kazām, piena telpas platībai jābūt 10 m2, slaukšanas zāles plātībai – 12 m2, saimniecībās, kurās ir 100 kazas un vairāk, piena telpas platībai jābūt 15 m2, slaukšanas zāles platībai – 18 m2


Savukārt pasākuma “Standartu sasniegšana” aktivitātē „Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana vai atjaunošana dzīvnieku novietnēs” grozījumi precizē kompensācijas apjoma tabulu, sadalot ūdensapgādes sistēmu elementos.


Noteikumu projektā tiek izdalīts kompensācijas apjoms artēziskā urbuma veikšanai – 5691 EUR, spices iedzīšanai – 1778 EUR, grodu akas ierīkošanai – 1423 EUR. Turpmāk būs jāizmanto šādas kompensāciju tabulas.


Ūdens apgādes nodrošināšana liellopiem (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads, sekundārais ūdensvads, dzirdinātava)Saimniecības lielums


Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienība)


Līdz 20 dzīvnieku vienībām


77


No 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām


57


No 51 līdz 100 dzīvnieku vienībām


64


Vairāk par 100 dzīvnieku vienībām


48 


Ūdens apgādes nodrošināšana aitām un kazām (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads, sekundārais ūdensvads, dzirdinātava)Saimniecības lielums


Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienība)


Līdz 2,0 dzīvnieku vienībām


768


No 2,1 līdz 5,0 dzīvnieku vienībām


492


No 5,1 līdz 10,0 dzīvnieku vienībām


303


Vairāk par 10,0 dzīvnieku vienībām


279
Ūdens apgādes nodrošināšana cūkām (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads, sekundārais ūdensvads, dzirdinātava)
Saimniecības lielums


Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienība)sivēnmātēm


atšķirtiem sivēniem


nobarojamām cūkām


Līdz 5 dzīvnieku vienībām


236


407


269


No 5,1 līdz 15 dzīvnieku vienībām


149


408


159


No 15,1 līdz 30 dzīvnieku vienībām


100


369


120


Vairāk par 30 dzīvnieku vienībām


85


376


115


Ja saimniecībā ir dažādu sugu dzīvnieki, tad kompensācijas apjomu katrai sugai rēķina proporcionāli attiecīgās sugas dzīvnieku vienību īpatsvaram kopējā saimniecības lielumā.


Pieteikumu LAD var iesniegt līdz 2006.gada 29. decembrim vai līdz nākama gada kārtējā mēneša 15.datumam, kamēr beigsies finansējums.

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.