Biedrība „Mūsmājas” realizē projektu „Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā”

02.12.2006.


  Biedrība „Mūsmājas” no septembra realizē projektu „Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā”. Projektu atbalsta Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma, ASV  Starptautiskās attīstības aģentūras un Atvērtās Sabiedrības Institūta kopīgi finansēts fonds, kura darbību Latvijā  administrē Sorosa fonds Latvija.
  Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, sniegt pašvaldībai informāciju par iedzīvotāju vajadzībām un iespējamajiem risinājumiem. Projekta aktivitātēs ir iesaistījušies 15 pensijas un pirmspensijas vecuma Preiļu novada iedzīvotāji. Projekta dalībnieki iepazīstas ar pašvaldības darbību, tās regulējošiem likumiem un izstrādā anketas, ar kuru palīdzību tiks apzinātas iedzīvotāju vajadzības un ierosinājumi.
  Jau ir notikušas vairākas tikšanās, kurās piedalījās pašvaldības pārstāvji un ieteica aptaujas anketā iekļaut būtiskus jautājumus, kas skar viņu darbību. Preiļu novada iedzīvotāji tiks anketēti decembrī un janvārī.
  Anketas tiks apkopotas un sniegta informācija par rezultātiem. Tie tiks publicēti laikrakstos un Preiļu novada domes ikmēneša informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.
  Projektā iesaistītie darbinieki vēlas aktīvu Preiļu novada iedzīvotāju darbību aptaujas anketu aizpildīšanā, jo izteiktie priekšlikumi var būt noderīgi. Vēl ir daudz dažādu jautājumu, kuri gaida savu risinājumu. Gaidām iedzīvotāju atsaucību!

Elma Aksjonova,
projekta darba grupas dalībniece

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2006.