Par iepirkumu veikšanu Preiļu pagasta centrā

30.11.2006.

R Ī K O J U M S
Preiļos


2006.gada 20.novembrī 


Nr. 4-6/63


 


Par iepirkumu veikšanu  Pamatojoties uz Preiļu novada domes Preiļu pagasta centra vadītāja V.Plivdas 2006.gada 16.novembra iesniegumu Domei (reģ.Nr.4-11/1640.) par apskaņošanas aparatūras iegādi Preiļu pagasta centram un 17.11.2006.g. iesniegumu (reģ.Nr.4-11/1645) par jauniešu un bērnu telpu remontu Preiļu pagasta centra administratīvajā ēkā


uzdodu:


1. Preiļu novada domes iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūras:
1.1.  „Apskaņošanas aparatūras iegāde Preiļu novada Preiļu pagasta centram”;
1.2.  „Jauniešu un bērnu telpu remonts Preiļu pagasta centra administratīvajā ēkā”.
2. Par rīkojuma izpildi nosaku atbildīgo Preiļu novada domes izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu.


 


 


Preiļu novada domes
priekšsēdētājs                                                                A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2006.