Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā”

30.11.2006.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā, ESF līdzfinansētā projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0064/0278 „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā” ietvaros profesionālās orientācijas eksperta pakalpojuma sniegšana saskaņā ar projekta pieteikumu.3. Saņemto piedāvājumu skaits:


4. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts


Miera ielā 3, Salaspils


LV-2169


4 6005. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


6. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24. novembris 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2006.