LR Ministru kabinets apstiprināja galveno valsts vidēja termiņa plānošanas dokumentu nākamajiem 7 gadiem – Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam (NAP)

20.11.2006.
  Š.g. 4.jūlijā LR Ministru kabinets apstiprināja galveno valsts vidēja termiņa plānošanas dokumentu nākamajiem 7 gadiem – Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam (NAP), kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam.  Viens no NAP definētajiem valsts izaugsmes priekšnosacījumiem, lai sasniegtu mūsu kopīgo valsts izaugsmes mērķi “Dzīves kvalitāte”, kas balstīts uz valsts izaugsmes modeli “Cilvēks pirmajā vietā”, ir izaugsme reģionos. Sadaļā 5.1. “Izaugsme reģionos” noteikts, ka policentriskā attīstība, veidojot un nostiprinot pilsētu tīklu, ir efektīvs instruments un priekšnosacījums valsts līdzsvarotai attīstībai.


  Sīkāka informācija mājas lapā www.nap.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.