Dome piedalīsies Valsts investīciju projektu konkursā

20.11.2006.


  Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas paziņojumu par Valsts investīciju projektu iesniegšanu dome nolēma piedalīties Valsts investīciju projektu konkursā ar sekojošiem projektiem, nodrošinot līdzfinansējumu 20% apmērā no kopējās projekta summas:
  Preiļu pilsētas ielu infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības vides attīstībai, projekta kopējā summa – 565 000 Ls (113 000 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu pilsētas apvedceļa izbūve (tehniskā projekta izstrāde), projekta kopējā summa – 50 000 Ls (10 000 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu novada izglītības iestāžu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, projekta kopējā summa – 274 200 Ls (54 840 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu centralizētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu pilnveide, projekta kopējā summa – 136900 Ls (27380 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” renovācijas pabeigšana un bērnu brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana, projekta kopējā summa – 328500 Ls (65700 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, projekta kopējā summa – 520150 Ls (104030 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu novada lauku ceļu rekonstrukcija, projekta kopējā summa – 467390 Ls (93478 Ls – pašvaldības līdzfinansējums), Preiļu rajona galvenās bibliotēkas modernizācija, projekta kopēja summa – 241403 Ls (48281 Ls – pašvaldības līdzfinansējums).

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2006.