Izdarītas izmaiņas domes komitejās

20.11.2006.


  Deputāti izdarīja izmaiņas domes komiteju sastāvā. Finanšu komiteju, kā to paredz likumdošana, vadīs domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Par komitejas locekļiem apstiprināti deputāti Jānis Lācis, Pēteris Trubiņš, Jevģenijs Boļšakovs un Jānis Anspoks.
  Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā apstiprināti deputāti Nikolajs Bogdanovs, Oļegs Hļebņikovs un Alberts Vucāns.
  Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejā strādās Jāzeps Šņepsts, Vladimirs Haritonovs un Vitālijs Plivda.

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2006.