Veic iepirkumu par profesionālās orientācijas eksperta pakalpojuma sniegšanu

13.11.2006.

       ESF līdzfinansētā projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0064/0278 „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā” ietvaros Preiļu novada dome veic iepirkumu par profesionālās orientācijas eksperta pakalpojuma sniegšanu.


  Galvenie kritēriji: Juridiska persona, kura ar saviem statūtiem/ nolikumu pierāda, ka tā ir tiesīga veikt profesionālas orientācijas eksperta pakalpojumu. Ekspertam ir izstrādāta pārbaudīta universāla profesionālās orientācijas metodoloģija, kura piemērojama Preiļu novada izglītības iestādēm. Ekspertam ir iemaņas iestāžu koordinēšanā, sadarbībā, pieredze plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī organizatorisku, radoša rakstura sistēmu izstrādē. Darba pieredze ne mazāk par 3 gadiem darbā ar profesionālās orientācijas jautājumiem. Ekspertam ir iespēja iepazīstināt ar jaunākajām metodēm profesionālās orientācijas konsultēšanā (Eiropas pieredze, datorprogrammas utt.).


  Īss pienākumu, projekta gaitas apraksts: Projekta īstenošanas gaitā no Preiļu novada esošajām izglītības iestādēm tiek piesaistīti profesionālās orientācijas konsultanti (5), kurus eksperts apmāca 4 mēnešu laika posmā, lai turpmāk nodrošinātu profesionālās orientācijas pasākumu klātesamību novadā. Paralēli notiek aktīva skolēnu konsultēšana, noorganizēts seminārs par profesionālas orientācijas jautājumu nozīmīgumu skolēnu vecākiem. Eksperts darbojoties ar konsultantu grupu, izstrādā dokumentu – rīcības plānu, Preiļu novada skolu profesionālās orientācijas modeli. Darba pamatā tiek iekļauta esošās situācijas analīze, nozares SVID analīze, rīcības plāns un iespējamās stratēģiskās vīzijas.


Pretendentiem iesniegt piedāvājumus, atbilstošu dokumentāciju Preiļu novada domē līdz 23.11.2006


Paredzamā līgumcena: 4 600 Ls


Komisijas „Iepirkumiem robežās no 1000 Ls līdz 10 000 Ls” priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Sīkāka informācija:
Z.Erts
5322766 mob.29583195

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.