14.novembrī plkst. 15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

14.11.2006.


Sēdes darba kārtība


1. Par 9.Saeimas deputāta Jāņa Eglīša iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Preiļu novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojumu.
3. Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
 
4. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


4.1. Par nosaukuma piešķiršanu.
4.2. Par adreses piešķiršanu.
4.3. Par platības apstiprināšanu.
4.4. Par lietošanas tiesību pāreju.
4.5. Par zemes gabala sadali.
4.6. Par zemes gabala ieskaitīšanu pašvaldības zemes lietojumos.
4.7. Par Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu.


5. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


5.1. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
5.2. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
5.2.1. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
5.2.2. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
5.2.3. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
5.2.4. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
5.2.5. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
5.2.6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
5.2.7. Par īres līguma pārrakstīšanu.
5.2.8. Par dzīvokļu parādu segšanu Preiļu pašvaldības sociālajā dzīvojamā fondā.
5.2.9. Par ateikšanos no dzīvojamās  platības.
5.2.10. Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības saņemšanai.
5.3. Iesniegumu izskatīšana.
5.4. Sociālā dienesta jautājumi.


6. Finanšu komitejas jautājumi:


6.1. Iesniegumu izskatīšana.


7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
8. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
9. Par Preiļu novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
10. Iesniegumu izskatīšana.


Novada domes priekšsēdētāja vietnieks   A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2006.