ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS VADĪBAS APSPRIEDES PROTOKOLS

10.11.2006.

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS VADĪBAS APSPRIEDES
PROTOKOLS 
 Nr.7.2-7/89-VAP  no 2006.gada 3.oktobra


Par liellopu vienībām
(M.Roze, L.Straujuma, D.Rungulis  Lauksaimniecības departamenta Ciltsdarba nodaļa, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti ir izstrādājusi liellopu vienības, kuras tiek piemērotas tikai lauksaimniecības dzīvniekiem un mājputniem, kurus izmanto lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā.
  Zemkopības ministrija, izstrādājot normatīvos aktus, kuros ir nepieciešami aprēķini saistībā ar liellopu vienībām, izmanto iepriekš minētās liellopu vienības, izņemot gadījumus, ja kādos citos normatīvajos aktos jau ir noteikta cita aprēķinu kārtība.Liellopu vienības


Govs                                        1
Teļš (no 0 – 6 mēn.)                  0,18
Jaunlops (no 6 līdz 12 mēn.)       0,5
Jaunlops (no 12 mēn.)               0,7
Vaislas bullis                             1,6
Nobarojamā cūka                      0,166
Vaislas kuilis vai sivēnmāte        0,633
Jauncūka                                  0,11
Piena sivēns                              0,03
Āzis                                          0,15
Kaza                                        0,13
Kazlēns                                     0,03
Ataudzējamā kaza vai āzis         0,1
Teķis vai auns                           0,2
Aitu māte                                 0,15
Ataudzējamā aita vai teķis         0,1
Jērs                                         0.05
Zirgs, ķēve vai ērzelis               1,08
Jaunzirgs (no 6 mēn. – 3g.)        0,6
Trusis–                                    0,0066
Šinšilla –                                  0,001
Lapsa –                                    0,0109
Nutrija–                                   0,0117
Ūdele–                                      0,0032
Dējējvista –                             0,0042
Broilers                                   0,006
Paipala –                                 0,0008
Strauss –                                 0,2
Staltbriedis –                            0,325
Dambriedis –                            0,167
Muflons –                                 0,1333
Bišu saime –                            0,1333
Tītars –                                    0,0142
Zoss –                                     0,0117
Pīle –                                       0,008
Fazāns –                                  0,0025

Pēdējās izmaiņas: 10.11.2006.