Nekustamā īpašuma – Preiļu pils kompleksa nomas tiesību izsole

09.11.2006.

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole


     Preiļu novada dome izsola pašvaldības nekustamā īpašuma-Kultūras pieminekļa „Preiļu muižas apbūves komplekss” daļas – Preiļu pils ar piebūvi kopā ar zemes gabalu Raiņa bulvārī 30, Preiļos (tekstā – Objekts) nomas tiesības.
Izsole notiks 2006.gada 5.decembrī, plkst.14.00, 2.stāva 8.kabinetā,
Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
     Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē 1.kabinetā – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst.8 līdz 17, informācija pa tālr.5322766.
     Nekustamo īpašumu var apskatīt Raiņa bulvāri 30, Preiļos, darbadienās no pulksten 9 līdz 12, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 5322766.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2006.gada 5.decembrī plkst.12.
     Nekustamā īpašuma nomas nosacītā maksa ir 10% no Objekta kadastrālās vērtības gadā + 18% PVN.
     Izsoles drošības nauda ir Ls 30 000.
     Izsole veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
     Izsoles solis – 1% no objekta kadastrālās vērtības gadā.
     Maksāšanas veids – 100% latos.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2006.