VID informācija – naudas sodi par nepatiesu ziņu sniegšanu

30.10.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


VID informācija – naudas sodi par nepatiesu ziņu sniegšanu  Šī gada 27.oktobrī VID Latgales reģionālā iestāde pieņēma lēmumu divām dažādām juridiskām personām uzlikt katrai Ls 100 naudas sodu par nepatiesu ziņu sniegšanu – kokmateriālu kravas neatbilstību pavaddokumentos uzrādītajam. 
  26.oktobrī muitas kontroles posteņa (MKP) “Grebņeva” teritorijā no Krievijas Federācijas (KF) puses virzienā uz Latvijas Republiku (LR) iebrauca kravas automašīna VOLVO ar piekabi – ar  kravu – kokmateriāli (priede). Veicot fizisko kontroli – nosverot automašīnu ar piekabi, tika konstatēts, ka pavaddokumentos norādītais svars 20304kg neatbilst patiesībai, jo faktiskais kravas svars tika konstatēts 21800kg. Tātad dokumentos uzrādītais kravas svars neatbilda patiesajam. Pārsvars  – 1496kg. Tika veikta  automašīnas (a/m) piekabes atvēršana un kravas kontrole, kuras rezultātā konstatēts, ka piekabē atrodas trīsdesmit divas pakas ar apzāģētiem dēlīšiem, kuras ir izvietotas uz paletēm. Palešu skaits atbilda deklarētajam un uzrādītajam pavaddokumentos. Turpinot fizisko kontroli, tika konstatēts, ka zem paletēm ir izvietoti nesapakoti dēlīši un radās aizdomas, ka krava neatbilst dokumentos uzrādītajam. Apstākļu noskaidrošanai tika pieaicināts Latvijas Koksnes kvalitātes Ekspertu savienības eksperts, kurš sniedza atzinumu, ka a/m esošie kokmateriāli ir apses kokmateriāli un to, ka kravā ir par 220 dēlīšiem vairāk nekā deklarēts. 
  Tajā pašā dienā MKP “Grebņeva” teritorijā no KF puses virzienā uz LR iebrauca vēl viena kravas automašīna ar kokmateriālu kravu. Veicot fizisko kontroli atkal tika konstatēta faktiskā kravas svara neatbilstība pavaddokumentos norādītajam –  pārsvars par 3598kg. Kravas bruto svars bija 19902kg, savukārt faktiskais – 23500kg. Turpinot fizisko kontroli, tika veikta a/m piekabes atvēršana. Paceļot tenta sānu daļas radās aizdomas par kravā esošo zāģmateriālu neatbilstību pavaddokumentos uzrādītajai zāģmateriālu sugai – priede. Apstiprinājumu par kravas neatbilstību pavaddokumentiem apliecināja pieaicinātais Latvijas Koksnes kvalitātes Ekspertu savienības eksperts, kurš norādīja, ka kravas pavaddokumentos, tai skaitā arī specifikācijā uzrādītā zāģmateriālu suga ir priede, bet faktiski piekabē ir apse. Zāģmateriālu izmēri un skaits atbilda specifikācijā uzrādītajiem izmēriem un skaitam.
  Abas a/m piekabes ar kravām tika novietotas aizturēto transportlīdzekļu stāvlaukumā MKP “Grebņeva” teritorijā, kuras pēc soda naudas nomaksas tiks atgrieztas to īpašniekiem.


Evija Lejiņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.