Dienas centrā tiek veidotas interešu grupas pensionāriem

30.10.2006.


  Ir beigušies vasaras un rudens darbi. Tagad pensionāriem ir vairāk brīva laika. Izmantosim to lietderīgi – papildinot savas zināšanas, apgūstot jaunas prasmes, atjaunojot savas darbaspējas.
To visu jūs varat gūt, piedaloties pensionāriem organizētajos pasākumos un darbojoties interešu grupās:

• ārstnieciskās vingrošanas,
• prievīšu aušanas (vadītāja Albīna Ancāne),
• rokdarbnieču (visu veidu) klubiņā (vadītāja Anna Micāne).
 
Darbam interešu grupās lūdzam pieteikties līdz 10.novembrim Dienas centrā, Aglonas iela 1a, pie Anitras Sondores vai trešdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 pie Pensionāru biedrības valdes dežuranta. Pieteikties var arī, zvanot pa tālruni 5322220.

Irēna Timošenko,
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2006.